Đợi mưa!

Tháng sáu mưa rơi trời chợt tối Đường phố đông người nay vắng tanh Hàng cây khát nước...