Đứng trên đồi cát nhấp nhô

Nhìn về quê mẹ tuổi thơ ùa về

Gió xô hạt cát bay bay

Bên dưới cặp đá là em tôi nằm

Hôm nay con cháu đến thăm

Lại một lần nữa giọt rơi lệ sầu

Kiều Nhịn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here